தம்பிலுவில் மத்திய மகா வித்தியாலய இணையத்தளம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது  
     

Home

Welcome to the website of Thambiluvil Madhya Maha Vidhyalaya, Thambiluvil, Sri Lanka.

The Thambiluvil Madhya Maha Vidhyalayam, as per the Education Ministry classification, is an 1AB category school. It is the biggest school in the Akkaraipattu South Division, having class from Grade 6 to Grade 13. There are over 60 staff and around 1600 students.

English medium was introduced in grade 6 in 2005. At present, Thambiluvil Madhya Maha Vidhyalaya has English medium class in 5 grades.

Advanced Level grades conduct class in Bio-Science, Physical Science, Commerce and Arts.

The school aims to produce students with higher aims and values seeking Higher Education in the higher echelons of education. The Thambiluvil Madhya Maha Vidhyalayam pursues a Mission by focusing on excellence in higher learning, and other professional activities by creating an environment conducive to nurturing the inquiring mind and developing skills for a diversity of challenges, to be a leader in contributing to sustainable, scientific, technological, social and economic development of Sri Lanka.

Over the years, since 1958, Thambiluvil Madhya Maha Vidhyalayam, being the secondary educational institution, has produced a number of outstanding scholars in the professions and in all fields of human endeavor in Sri Lanka as well as all over the globe.

   

News


வருடாந்த இல்ல விளையாட்டுப் போட்டி ஏப்ரல் மாதம் 30ம் திகதி நடைபெற உள்ளது. More


Quote of the day


The highest wisdom is kindness

Golden Jubilee -2008


பொன் விழா
நிகழ்வுகள்

தம்பிலுவில் மத்திய மகா வித்தியாலய பொன் விழா நிகழ்வுகள் பாடசாலை அதிபர் தலைமையில் கொண்டாடப்பட்டது.  இதற்கு பல முக்கிய விருந்தினர்கள், ஆசிரியர்கள், பிரதேச மக்கள், இதர பாடசாலைகளின் அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள், பழைய மாணவர்கள் என பலரும் கலந்து சிறப்பித்தனர். More


2009. All Rights Reserved by AK/Thambiluvil Madhya Maha Vidiyalaya,
Main Street, Thambiluvil,Sri Lanka.

Design By G.Pavanan