தம்பிலுவில் மத்திய மகா வித்தியாலய இணையத்தளம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது  
   
       
 Academic
       
   

Performance

       
    - O/L
       
    - A/L
       
    Curriculum
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Curriculum

 
     
  Advanced Level Subjects  
     
     
  Science Section  
     
  Tamil Medium:  
 
Biology / Chemistry / Physics / Com. Maths / General English / Information Technology
 
     
     
  Commerce and Art Sections:  
     
  Tamil medium:  
  Economic / Business Studies / General English / Accounting / / General Education / Information Technology  
     
     
  Grade 6 -11 Subjects  
     
  Tamil Medium:  
  Mathematics / Tamil Language & Literature / English Language / Science / 
Social Studied & History
 
  Religion  Hinduism / Roman Catholicism  
  Aesthetic Subject English Literature / Arts / Eastern Music / Dancing  
  Technical Subject Commerce / Agriculture / Life Skills  
  Physical & health Education  
     
  English Medium (Year 6-10)  
  Tamil Language & Tamil Literature- Taught in Tamil  
  Hinduism / Mathematics / English / Physical & health Education / Environmental Studies  
  Aesthetic Subject / Arts / Dancing / E. Music  
     
   

News


வருடாந்த இல்ல விளையாட்டுப் போட்டி ஏப்ரல் மாதம் 30ம் திகதி நடைபெற உள்ளது. More


Quote of the day


The highest wisdom is kindness

Golden Jubilee -2008


பொன் விழா
நிகழ்வுகள்

தம்பிலுவில் மத்திய மகா வித்தியாலய பொன் விழா நிகழ்வுகள் பாடசாலை அதிபர் தலைமையில் கொண்டாடப்பட்டது.  இதற்கு பல முக்கிய விருந்தினர்கள், ஆசிரியர்கள், பிரதேச மக்கள், இதர பாடசாலைகளின் அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள், பழைய மாணவர்கள் என பலரும் கலந்து சிறப்பித்தனர். More


2009. All Rights Reserved by AK/Thambiluvil Madhya Maha Vidiyalaya,
Main Street, Thambiluvil,Sri Lanka.

Design By G.Pavanan