தம்பிலுவில் மத்திய மகா வித்தியாலய இணையத்தளம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது  
     

 

Thambiluvil Madhya Maha Vidyalayam in its Golden Jubilee Year (1958-2008)

Thambiluvil Madhya Maha Vidyalaya, the largest educational institution in the East catering for the educational needs of the region, celebrates its Golden Jubilee this year.

The christian missionaries brought vast changes in the field of education during the British period. This reflected in Thambiluvil too; the Christians set up schemes for Boys' and Girls' namely the East school and West school of Thambiluvil.

The junior school of Thambiluvil was established in 1958 where students above Grade 5 from the above school pursued their studies.

Mr. K. Somasundaram was the founder principal of this school. As this junior school was unable to accommodate the increasing numbers of students, a Maha Vidyalaya was established in the same locality. This school with one building catered for the secondary educational needs of 250 students from Thambiluvil East and West schools and Thirukkovil Methodist Mission Vidyalaya, upto their O/Ls. The teaching staff consisted of 5 teachers who mainly taught Arts subjects such as Tamil Language, Tamil Literature, History, Geography and Arithmetic.

In 1961, during the period of Mr. S. Leena as principal, another building was erected. Mr. C. Kanapathipillai composed the school anthem. The science stream for G.C.E. O/L students and the A/L Arts stream were initiated. Graduate teachers from outstations were appointed. The dedication and commitment by Mr. S. Leena, the great disciplinarian, laid a solid foundation that developed the school greatly.

In A/L Arts stream, teachers Mr. R. S. Nadarajah, Mr. Yogan Velupillai, Mr. A. J. Kanagaretnam, Mr. S. Kanagaretnam worked in union. They reaped the results of their tireless services when Mr. S. Ponnuthurai achieved the entrance to the University in 1964. In 1965 Mr. S. Seevarefram, Mr. A. Ganeshamoorthy and Mr. A. Sivathasan were selected for university. Mr. S. Leena is still remembered as a 'Lighthouse' of Thambiluvil Village. The past pupils of Mr. R. S. Nadarajah have nourishing memories of him.

This period was considered a Golden Era in the history of the school. Success in G.C.E. O/L examination results was also on its peak then. The fields of sports and Arts and Literature were also taught well.

Mr. S. Pararajasingham assumed duties in 1969. There was no significant progress in the field of education during his period as he served only for a brief period. Mr. M. Sachithananda Sivam followed him in office from 1970. This deciplinarian offered his dedicated services with extreme concern and commitment. Students secured university entrances in Science and Arts Streams. He encouraged the Sports and students of the school achieved places in National Level competitions. Mr. P. Sathasivam, Mr. J. Jayarajasingham, Mr. A. Ganeshamoorthy, Mr. R. Nesarajah, Mr. P. Sivapiragasam and Mr. S. Thavarajah followed him in office with students excelling in their performances in O/L and A/L examinations, University entrance and extra curricular activities during the period of the above principals. Mr. V. Jayanthan has been serving as principal since 2000. Since then, the school has been undergoing rapid development in all aspects.

The number of teaching staff has increased above 60 and the number of student also exceeded to 1600. Many upstairs buildings, a computer centre, Girl's Hostel with English medium education were established during this period.

The Golden Jubilee celebrations were inaugurated by a distinguish Past Pupil, H. H. Swami Nithyananda Saraswathy recently. Teachers who served in the school and retired from their services before 6/10/2008 were felicitated as a part of the Golden Jubilee celebrations.

- Sunday Observer

 
   

News


வருடாந்த இல்ல விளையாட்டுப் போட்டி ஏப்ரல் மாதம் 30ம் திகதி நடைபெற உள்ளது. More


Quote of the day


The highest wisdom is kindness

Golden Jubilee -2008


பொன் விழா
நிகழ்வுகள்

தம்பிலுவில் மத்திய மகா வித்தியாலய பொன் விழா நிகழ்வுகள் பாடசாலை அதிபர் தலைமையில் கொண்டாடப்பட்டது.  இதற்கு பல முக்கிய விருந்தினர்கள், ஆசிரியர்கள், பிரதேச மக்கள், இதர பாடசாலைகளின் அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள், பழைய மாணவர்கள் என பலரும் கலந்து சிறப்பித்தனர். More


2009. All Rights Reserved by AK/Thambiluvil Madhya Maha Vidiyalaya,
Main Street, Thambiluvil,Sri Lanka.

Design By G.Pavanan