தம்பிலுவில் மத்திய மகா வித்தியாலய இணையத்தளம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது  
   
       
 About TMMV
       
    History
       
    Past Principals
       
    Anthem
       
    Flag
       
    Logo
       
    Vision
       
    Mission
       
    Motto
       
       
 

Logo (பாடசாலை இலச்சினை)


இப்பாடசாலை இலச்சினையில் அமைந்துள்ள இந்து ஆலய முகப்புத் தோற்றம் ஆனது தொன்மை மிகுகாலம் முதல இப்பிதேச வாழ் மக்கள் சைவ சமய மரபுகளைத் தழுவி வாழ்ந்து வருவதை புலப்படுத்துகின்றது. அதன் அருகே அமைந்துள்ள சூரிய உதயமும் கடலும் கடல் சார்ந்த நெய்தல் நிலக் காட்சியானது கதிரவனே உலகிற்கு ஓளியூட்டி மக்கள் வாழ்வை வளமாக்கி மலரச் செய்கின்றது என்ற உயரிய தத்துவத்தையும் எழில் கொஞ்சும் இப்பிரதேச மக்களின் கடல் வளச்சிறப்பையூம் இயக்கை அழகையும் சித்தரிக்கின்றது.

அதன் அருகே அமைந்துள்ள புத்தகமும் அகல் விளக்கும் மாணவர்களது ஒளிவிளக்கு கல்வியே எனும் இலட்சிய நோக்கைச் சித்தரிக்கின்றது. அத்தோடு இலச்சினையின்
வெளிப்புறத்தின் இரு மருங்கிலும் அமைந்துள்ள நெற்கதிர்கள் காராளர் நிறைந்து வாழும் இப்பிரதேச மக்களின் உழவுத் தொழிலினையும் செல்வச் வெழிப்பினையும் தான தர்ம சிறப்புக்களையும் சொல்லாமற் சொல்லுகின்ற தல்லவா? மேலும் இலச்சினையில் எழுதப்பட்டுள்ள கற்பவனாயிரு நல்லவனாயிரு எனும் மகுட வாசகம் மாணவர்களது கல்வியின் இறுதி இலக்கை துல்லியமாக்க காட்டி நிற்கின்றது என்றால் மிகையில்லை.

 

   

News


வருடாந்த இல்ல விளையாட்டுப் போட்டி ஏப்ரல் மாதம் 30ம் திகதி நடைபெற உள்ளது. More


Quote of the day


The highest wisdom is kindness

Golden Jubilee -2008


பொன் விழா
நிகழ்வுகள்

தம்பிலுவில் மத்திய மகா வித்தியாலய பொன் விழா நிகழ்வுகள் பாடசாலை அதிபர் தலைமையில் கொண்டாடப்பட்டது.  இதற்கு பல முக்கிய விருந்தினர்கள், ஆசிரியர்கள், பிரதேச மக்கள், இதர பாடசாலைகளின் அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள், பழைய மாணவர்கள் என பலரும் கலந்து சிறப்பித்தனர். More


2009. All Rights Reserved by AK/Thambiluvil Madhya Maha Vidiyalaya,
Main Street, Thambiluvil,Sri Lanka.

Design By G.Pavanan