தம்பிலுவில் மத்திய மகா வித்தியாலய இணையத்தளம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது  
   
       
 About TMMV
       
    History
       
    Past Principals
       
    Anthem
       
    Flag
       
    Logo
       
    Vision
       
    Mission
       
    Motto
       
       
   

Past Principals

   
 
Mr.K.Somasundaram
1958-1961
 
 
Mr.S.M.Lena
1961-1969
 
 
 
Mr.Pararajasingham
1969-1970
 
 
Mr.M.Sachchithanandasivam
1970-1984
 
 
Mr.P.Sathasivam
1984-1988
 
 
Mr.J.Jeyarajasingham
1988-1991
 
 
Mr.A.Ganeshamoorthy
1991, 1994-1996,
1998-2000
 
Mr.R.Nesarajah
1991-1994
 
 
 
Mr.P.Sivapragasam
1996-1997
 
 
Mr.S.Thavarajah
1997
 
 
Mr.V.Jayanthan
2000-Todate
 
 
 
 
 
 
   
   
   

News


வருடாந்த இல்ல விளையாட்டுப் போட்டி ஏப்ரல் மாதம் 30ம் திகதி நடைபெற உள்ளது. More


Quote of the day


The highest wisdom is kindness

Golden Jubilee -2008


பொன் விழா
நிகழ்வுகள்

தம்பிலுவில் மத்திய மகா வித்தியாலய பொன் விழா நிகழ்வுகள் பாடசாலை அதிபர் தலைமையில் கொண்டாடப்பட்டது.  இதற்கு பல முக்கிய விருந்தினர்கள், ஆசிரியர்கள், பிரதேச மக்கள், இதர பாடசாலைகளின் அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள், பழைய மாணவர்கள் என பலரும் கலந்து சிறப்பித்தனர். More


2009. All Rights Reserved by AK/Thambiluvil Madhya Maha Vidiyalaya,
Main Street, Thambiluvil,Sri Lanka.

Design By G.Pavanan